Portada

‘I find that offensive.’ It has no meaning; it has no purpose; it has no reason to be respected as a phrase. ‘I am offended by that.’ Well, so fucking what.

Stephen Fry, The Guardian, 5 de juny de 2005

English version

Read about Catalan Referendum websites censorship in English

Versió en català

Aquest web vol documentar les eines que ha fet servir tècnicament l’Estat espanyol per censurar els webs oficials informatius sobre el referèndum. L’intent de dificultar l’accés a la informació, evidentment, ha estat infructuós perquè la informació ha estat replicada a molts altres llocs (fins i tot es pot baixar). Documentar els mètodes és una bona manera de procurar que els intents del futur també siguin infructuosos.